Dyreopslag

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket

Version 2,1

TK-HandyVik Version 2.1 indeholder følgende:
• Tidsregistrering: Ved åbning af billedet til tidsregistrering, sker der automatisk en forespørgsel på kvægdatabasen på dagens registreringer. I billedet kan der både reguleres og oprettes tidsregistrering – dog kun på dags dato.Regulering: Der kan reguleres på alle registreringstotalerne. Dette gøres ved at dobbeltklikke på en sum – skrive den nye tid – og trykke på regulér (Der oprettes herved en ny linie med reguleringen). Opret ny: Der kan kun oprettes tidsregistreringer på koder, der ikke allerede er oprettet tid på.

• Faste rutiner ved ejerinseminører: Det er nu muligt at oprette faste rutiner til besætninger i kreds 49 (gøres i samme billede).

• Reserveret sæd: Leveringsdato er tilføjet på fanebladet Reserveret. Det giver bl.a. mulighed for at se, hvis sæden endnu ikke er nået ud til jer/landmanden.  • Frasortering af negative beholdninger: I ejerspande er alle negative beholdninger sorteret fra for at give bedre overblik – og forhåbentligt kortere ventetid, til der kan indtastes bestillinger (Tabulering videre fra CHR-nr.)

• Turplaner: Det er nu muligt at printe en turplan – fremsøg den ønskede turplan – tryk på   – og herefter på Print i bunden.

Også på PDA Version 2.1 er der diverse tilretninger/fejlrettelser:
• Tidsregistrering: Alle tidsregistreringer bliver gemt direkte på kvægdatabasen. Det har medført ændringer i tidsdata-strukturen i CacheDB. Det er derfor meget vigtigt, at der ikke ligger tidsregistreringer i køen, som er gået i fejl, når man installerer den nye version.

• Valgfri visning af besætningsbemærkninger: Tryk på System – Indstillinger – Fjern flueben i ”Vis besætningsbemærkning” – Tryk på pil – Tryk Gem. Ved tryk på Besøg i Dagens besøg springes billedet med besætningsbemærkninger nu over. De kan dog stadig findes ved tryk på Info i Dagens besøg.

• Genvej til Bestillingsoversigten: I dagens besøg er tilføjet knappen ”Detaljer”. Det er en genvej til visning af oprettede bestillinger i den markerede besætning. Der kan redigeres og slettes, uden at tidsregistreringen starter.

• Nedbrud med insemineringer/behandlinger i Mellemkø: Besætningen bliver nu bevaret i Dagens besøg, så længe der er bestillinger/behandlinger i enten besætningsbesøget eller mellemkøen.• Ombytning af knapper: I mellemkøen er knapperne slet og rediger ombyttet.

• Aktivitets-indikator: I bunden af skærmen er lavet en ”bjælke”, der viser, om PDA’en arbejder.

Følgende sider er rettet:

http://handyvik.dk/handyvik/oversigt-19/

http://handyvik.dk/handyvik/start-handyvik/

http://handyvik.dk/handyvik/system/

http://handyvik.dk/handyvik/start-17/tidsregistreringen-17/

http://handyvik.dk/handyvik/start-17/bes%C3%A6tningsbes%C3%B8g-19/

http://handyvik.dk/tynd-klient/handyvik-bestillingsklient/bestilling-20/

http://handyvik.dk/tynd-klient/handyvik-bestillingsklient/fast-rutine-v18/

http://handyvik.dk/tynd-klient/handyvik-bestillingsklient/turplan-2/

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket

Version 2,0

Version 2,0 udkommer engang uge 34 august 2011

TK-HandyVik Version 2.0 indeholder følgende, som I godt må være ekstra opmærksomme på:

Bekræft fjernelse af ”Hold besætning” (F10): Det er lavet sådan, at hvis man ”kommer til” at ramme F10-tasten – får man nu en advarsel, der spørger, om man er sikker på, at man vil slå ”Hold besætning” fra.
Besætningsnummer tilføjet til Faste rutiner: I kalenderoversigten for Faste rutiner, bliver besætningsnummeret nu vist foran teksten. Er lavet for at give et bedre overblik.
F-taster tilføjet i menuerne: Alle F-tasterne kan nu ses i menuerne med tilhørende navn.
Forbedret stabilitet: Der er lavet flere smårettelser i forbindelse med sletning/redigering af bestillinger, så programmet ikke går ned.
Sortering af reprodagslister i løbenr.-orden: Både på udskriften og i vinduerne bliver dyrene sorteret i løbenr. orden som standard nu.
Turplaner: I listen over turplaner er der tilføjet et felt, der fortæller, hvem der har oprettet den.
Hentning/visning af reserveret sæd: Der er lavet et ”Faneblad nr. 2” i lagervinduet – det hedder Reserveret. Det viser sæd reserveret til det CHR-nr., man er ved at oprette bestilling i – uanset hvilken spand sæden fysisk befinder sig i!
Fejlretninger i Faste rutiner: Der er nu sammenhæng mellem visning af faste rutiner i kalenderen, og hvornår de fremkommer som bestillinger.
Ny knap i TK-HandyVik ved netværksproblemer: Ved netværksproblemer er der nu mulighed for at prøve at gemme på serveren igen.


Også på PDA Version 2.0 er der diverse tilretninger/fejlrettelser:
• Forbedret hentning af Enkeltbestil: Hvis enkeltbestil-lister ”går i fejl” i køen, prøver PDA’en automatisk at hente igen hvert minut.
• Info om indhold i mellemkø: På statuslinien nederst i billedet vises nu hvor mange indberetninger, der er lavet.
• Bestillingsoversigten: Den er nu igen sorteret i CHR-nr. orden.
• Kode 6: Det er nu muligt via Skift-knappen at konvertere en inseminering til kode 6 (afvist ins) med automatisk lagerregulering.
• Tidsregistrering: I oversigtsbilledet med tidsregistrering modregnes anden tid nu automatisk i inseminørtid.
• Forbedret stabilitet: Ud fra de mange ”skærmprints af nedbrud” vi har modtaget, er der lavet diverse tilretninger. Skulle gerne bevirke, at I oplever færre nedbrud.
• Sortering i løbenr. orden: Både i mellemkøen og i reprodagslisterne er dyrnr. sorteret efter løbenr.
• Dobbeltindberetninger: Også på dette område er der lavet tilretning, der skulle bevirke færre uforskyldte dobbeltindberetninger.
• Signalstyrke: Ved tryk på System og Indstillinger finder man under ”pil til højre” et nyt redskab til styring af automatisk genoprettelse af dataforbindelse. Den er som standard sat til 40%. Det betyder, at når PDA’en registrerer en signalstyrke på min. 40%, skal der automatisk genoprettes dataforbindelse. Værdien er afhængig af signalstyrken/mønstreret i det område, man kører. Det må komme an på en prøve – hvilken værdi, der er den bedste.

Følgende sider er opdateret:

http://handyvik.dk/handyvik/oversigt-19/
http://handyvik.dk/handyvik/system/
http://handyvik.dk/handyvik/start-17/tidsregistreringen-17/
http://handyvik.dk/handyvik/start-17/bes%C3%A6tningsbes%C3%B8g-19/
http://handyvik.dk/tynd-klient/handyvik-bestillingsklient/fast-rutine-v18/
http://handyvik.dk/tynd-klient/handyvik-bestillingsklient/turplan-2/

Der hvor siderne er opdateret står der “NYHED i ver. 2,0!

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket

Sider der er opdateret

Følgende sider er opdateret maj 2011:

Hvordan vedhæfter man repolister fra dyreregistrering til e-mail
http://handyvik.dk/tynd-klient/dyreregistrering-1/repolister/

Hvordan vedhæfter man repolister fra TH-HandyVik til e-mail.
http://handyvik.dk/tynd-klient/handyvik-bestillingsklient/bestilling-v18/

Internet-adgang inden du logger på terminalserveren
http://handyvik.dk/tynd-klient/internet-adgang/

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket

Opdatering 1,9

Forbedringer 1,9:

Reprolister på PDA: Når der oprettes et besøg på PDA’en, enten ved overførsel fra TK-HandyVik eller ved indtastning direkte på PDA’en, hentes der automatisk reprodagslister ned på PDA’en (de svarer til dem, der hentes på TK-HandyVik).

 Det betyder, at alle dyr, der kan undersøges, nu er listet op i en ny oversigt. Oversigten findes ved tryk på Menu i besætningsbesøget.

Oversigten kan sorteres/grupperes på forskellige måder, alt efter hvad I hver især har brug for (se vedhæftede vejledning).
For at erklære et dyr drægtigt, markeres dyret i listen – og herefter trykkes på Drg+ (nærmere beskrivelse i vejledningen)
Alle undersøgelser bliver i første omgang listet i ”Mellemkø”. Dette giver mulighed for at ”få et godt overblik”.
Knappen ”Hent reprolister” skal kun bruges, hvis den automatiske nedhentning af en eller anden grund ikke har virket.

 Mellemkø: Alle insemineringer og behandlinger, der er foretaget i besætningen, bliver Overført til mellemkø. Det betyder, at I har mulighed for at rette/slette i alle indberetninger i oversigten – indtil I trykker på Send alle.

 Starttid gemmes: Det er nu lavet sådan, at starttiden for besætningsbesøget gemmes på PDA’en. Det betyder, at der ikke længere går tidsregistreringer tabt ved PDA-nedbrud.

 Enkeltdyrsopslag: Startfanebladet er ændret, så man nu kommer direkte ind på repro-oversigten.

 Oprydning i bestillingsstøttedata: Det er nu blevet muligt at slette gamle støttedata på PDA’en. Det kan være en stor fordel, f.eks. hvis man er foreningsvikar, eller hvis der har været kredsregulering.

Ved tryk på System – Støttedata – Vedligehold finder I den nye knap, der hedder ”Ryd op i støttedata”. PDA’en laver en søgning i databasen på, hvilke kredse der findes – dette kan godt tage et par minutter. Herefter markeres den kreds, der ønskes slettet – tryk på OK.

Ny genvej i TK-HandyVik: Ligesom der kan trykkes på CTRL+P for at udskrive kørelisten, kan der nu også trykkes CTRL+R for at udskrive reprodagslisten for den valgte besætning.

Antal dage siden sidste inseminering ved drægtighedsundersøgelser:
Med denne nye version af HandyVik er der flere muligheder for at se antal dage siden sidste inseminering.
I reprodagsliste-vinduet i TK-HandyVik.
På reprodagsliste-printet fra TK-HandyVik.
På den printede køreliste i TK-HandyVik.
I den nye reprodagsliste på PDA’en.

Stabilitet – PDA-HandyVik
Der er stadig en del, der oplever, at PDA’en går ned. Vi har fået indsamlet rigtig mange gode eksempler fra jer (TAK for dem), og disse er givet videre til programmørerne. De har meldt tilbage, at det er flere forskellige steder i programmet, der skal rettes lidt. Disse rettelser vil komme med i version 2.0, der kommer om ca. 3 måneder.

Opdateringer fremover
Der er taget beslutning om, at vi holder en ”programmeringspause”. Det betyder i praksis, at nye ønsker og forbedringer bliver samlet sammen og lagt i ”gemmekassen”. Hvor lang pausen bliver, er ikke besluttet. Men grunden til det er, at vi gerne vil køre en periode, hvor alle bliver ”helt udlært” i at bruge systemerne.

Vi modtager dog fortsat gode forslag til forbedringer – send en mail til hotline@vikingdanmark.dk.

Følgende sider er opdateret på handyvik.dk:
http://handyvik.dk/handyvik/oversigt-19/
http://handyvik.dk/handyvik/system/
http://handyvik.dk/handyvik/enkeltdyr-19/
http://handyvik.dk/handyvik/start-17/tidsregistreringen-17/
http://handyvik.dk/handyvik/start-17/bes%c3%a6tningsbes%c3%b8g-19/
http://handyvik.dk/tynd-klient/handyvik-bestillingsklient/bestilling-v18/

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket

Fejl ved forbindelse til trådløs router

Hvis den trådløs router ikke virker. Se HER

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket

Opsætning af MMS på mobil telefon

Ønsker du at modtage MMS på mobilen. Se vejledning HER

Posted in Opdateringer til HandyVik.dk | Mærket | Kommentarer lukket

Åben udfyld og send skema

For at åbne et skema, udfylde det og sende det som mail. Se vejledning HER

Posted in Opdateringer til HandyVik.dk | Mærket | Kommentarer lukket

Organiser data er opdateret

Der er tilføjet ekstra skridt med hvordan man opretter regler i Outlook.  Se mere her

Posted in Opdateringer til HandyVik.dk | Kommentarer lukket

Abonner på nyheder

Hvordan oprettes RSS-kilde se HER

Posted in Opdateringer til HandyVik.dk | Mærket | Kommentarer lukket
Sidst opdateret 10/05 2010