Voicemail aflytning

Voicemail på Lumia 920
1/10-13 udkommer der en opdatering fra Microsoft, der skulle gøre det muligt at aflytte voicemails fra Lumia 920.

 

Betjeningsvejledning til voicemail via mobiltelefon

Opsætning af pda så den henter hele meddelelsen inkl. vedhæftede filer.   Se afsnit om Aflytning af voicemail i Outlook eller klik på dette link:  http://handyvik.dk/tynd-klient/outlook/aflytning-af-voice-mail/

Sådan gøres det via mobiltelefonen

Ring til IVM – 96445600
Indtast din adgangskode – (dit 4 cifrede inseminørnummer)
Indtast telefonnummeret til postkassen (8 efterfulgt af inseminørnummer).
(Der kan først tastes når systemet beder om det).

Denne metode kan automatiseres ved, at følge vejledningen til oprettelse af en hurtigkalds tast, som er vist nederst på siden.

Navigering i systemet:

Tast 1 for at gå tilbage
Tast 2 for at gentage menupunkt
Tast 3 for at gå frem
Tast 8 for at bladre i menupunktets muligheder
Tast 0 for at ændre menupunkt samt for at slette

Tast * for at springe alle meddelelser over
Tast *8 for at ringe op til afsender

1. menu – beskeder (nye beskeder/gamle beskeder)

2. menu – ændring af personlig velkomst-hilsen
1: Dag besked, 2 Nat besked

3. menu – Indspilning af beskeder – enten aktiv eller inaktik.
Deaktiveres muligheden for at lægge en besked, vil anlægget oplyse dette næste gang du anvender postkassen.

4. menu – Adgangskode
Du får oplyst din adgangskode – kan ændres ved at trykke 0 – tryk nu den nye adgangskode – gentag kode når systemet beder dig om det.

Oprettelse af hurtigkaldstast:

Der kan laves en hurtigkalds tast på nedenstående måde. Det gør det nemmere at aflytte beskeder.

Opret en kontakt med navnet Voicemail aflytning.

I mobilnummer tastes: 96445600pXXXXppYYYYY

Hvor XXXX er adgangskode, p står for pause og YYYYY er telefonnummer til postkassen.

p/pause laves ved at taste på * tasten 3 gange.

Derudover kan der på Nokia E51 laves en hurtigkalds tast. Det gøres ved at gå ind i Menu > Værktøjer >Indstil. >Telefon > Opkald > Hurtigkald og vælg Til.

Derefter går man i Menu > Værktøjer > Hurtigkald for at tildele en taltast til en kontakt. I dette tilfælde Voicemail aflytning.

Aflytning af beskeder sker så ved at holde den tast nede, som man har tildelt Voicemail aflytning, indtil telefonen ringer op. Du skal ikke gøre det som stemmen siger. Vent og du kommer direkte til din postkasse.

Sidst opdateret 30/09 2013