Vejledning i brug af tidsregistrering

MobilHandyVik gemmer starttidspunktet selv om programmet går ned ved et besætningsbesøg.

Starttid er på 1 minut.

Der kan registreres 9 typer tid:
Inseminør, Andet, Rådgivning, Privat, Salg, Administration, Aflevering sæd i besætning, Aflevere prøver og Afhente prøver.

Retningslinjer for tidsregistrering på PDA
Uret starter når man trykker på BESØG. Og uret slutter ved tryk på LUK.

Besøg start
Besøg start er det tidspunkt, hvor du ankommer til ejendommen og du står ud af bilen. Hvis du ikke tager din PDA med fra bilen, startes tiden, inden bilen forlades.

Besøg slut
Når du har afsluttet alle opgaver på ejendommen – dvs. skrevet på tavler, vasket støvler m.m. og du sætter dig i bilen. Hvis du har din PDA i bilen, afsluttes besøget, når du er i bilen.

Ekstra besøg mv.
Hvis der besøges 2 ejendomme/staldafsnit ved samme besøg, afsluttes besøget, når alle opgaver er afsluttet sidste sted.

Hvis der er 2 besøg på samme CHR nr.(samme CHR nr. på to ejendomme) så opstartes og afsluttes tidsregistreringen ved hvert besøg – her anvendes også kode 41 ved et af besøgene.

Hvis der registreres 2 besøg (2 forskellige CHR numre) ved samme besætningsejer samme dag, afsluttes besøget ved 1. staldafsnit og nyt besøg startes op ved 2. staldafsnit og afsluttes som normalt.

Vejledning i brug af tidsregistreringskoder.
Denne vejledning vil givet ikke være fyldestgørende, men efterhånden som der måtte opstå situationer, der ikke er beskrevet, vil vejledningen blive ajourført.

K1 – Inseminør (til fakturering)
Det er tiden der medgår til insemineringsarbejdet, inkl. tiden der går med at finde oplysninger om dyr der skal behandles, hvis man i forvejen ikke har fået disse data. Optøning af sæd, evt. hente sæd i ejerbeholder. Den tid der medgår til inseminering, undersøgelse og evt. også tid der medgår til håndtering af dyr, der skal behandles og dyr der er til gene for arbejdet, hvis transpondere tages af (ikke redigering af nye konumre i boksen). Registreringsarbejdet, rengøring samt evt. fejlfinding forårsaget af landmanden.

K3 – Andet (til fakturering)
Arbejde bestilt af landmanden som ikke kan registreres under de andre opgaver – f.eks. tøjskifte, oprydning i sædbeholder. I tilfælde af gentagne gange at dyr skal findes i stalden og hente foder til opbinding langt væk fra separationsafdelingen (aftal med teamleder). Medtagning af transpondere til sædbil.

K4 – Rådgivning (til fakturering)
Rådgivning omkring reproduktion, udskrift af diverse lister/opgørelser. Rådgivning omkring avlsarbejdet. Undervisning af medarbejdere. Ovenstående forudsætter at det er arbejde der er bestilt af kvægbrugeren.

K5 – Privat (faktureres ikke)
Anden faglig ikke fakturerbar drøftelse om f. eks. besætningen, dyrene eller landbrug generelt.
Alt af privat karakter som for eksempel tid til snak om fodbold, jagt og andet.

K6 – Salg (faktureres ikke)
Tiden der medgår til salg og orientering om Vikings produkter.

K7 -Administration
(til fakturering)
Hvis der bruges tid på en ejendom til andre administrative opgaver, bestilt eller forårsaget af kvægbrugeren.

K8 – Aflevering sæd til besætning (faktureres ikke)
Aflevering af sæd uden andet arbejde på ejendommen – registrer den forbrugte tid, du får altid minimum 8 min. Aflevering af sæd i forbindelse med besøg, hvor der også laves inseminering/undersøgelser – fordel tiden på de forskellige opgaver (inseminering, andet og aflevering af sæd).

K9 – Aflevere prøver – ydelseskontrol (til fakturering) (bruges ikke pt)

K10 – Afhente prøver – ydelseskontrol (til fakturering) (bruges ikke pt)

Ved tryk på LUK viser den Start tid – Slut tid – Tidsforbrug i min.

Er du i øvrigt i tvivl om tidsregistrering, kan du kontakte Lars Kloster eller din teamleder.

Fordeling af den brugte tid

I oversigtsbilledet “Tidsregistrering” – skal tidsforbrug i min. fordeles på de 9 foran beskrevne koder. Som udgangspunkt registreres den optalte tid under “Inseminør”. Hvis noget af tiden skal flyttes til ander tidsregistreringskoder, gøres det ved at trykke i feltet og skrive den nye tid. 

Al tid modregnes automatisk i inseminørtid.

Der kan godt korrigeres tid, inden der trykkes send.

Minutter i alt bliver rød, hvis medgået tid overskrides – det kan godt indberettes.

Korrektion af den afsendte tid

Når besøget er afsluttet har I mulighed for at korrigere tiden.
Det foregår fra Dagens besøg -> de 3 prikker -> Korriger tid

Her skal I indtaste besætningsnummeret og den vil så vise jer hvor meget der er registret af de forskellige  typer. I kan så vælge at korrigere en af dem. I korrigerer absolut. Dvs. – hvis der er registreret 10 minutter og I mener, at det reelt kun er 8 minutter landmanden skal opkræves for, så retter I det til 8.

Hvis I har registreret tid på et besøg og der stadig ligger bestillinger på besætningen, kan i starte besøget igen. Her vil uret også tælle. Den tid besøg nr. 2 tager vil blive lagt oven i den tid der allerede er registreret på besætningen.

I WebHandyVik kan man fremsøge og redigere tid. SE HER

Sidst opdateret 07/11 2014