Lagerstyring

 Opstart – Tilretning af lager

Log på dyregistrering og vælg fanen Vejleder – Vejleder 8000 – Viking D, hvis den ikke er forvalgt.

Gå ind under Opsætning – Vælg

Lager op

Lager op2
  Vælg LK-opsætning
 
 Lager1

Klik på Funktioner og herefter på Sædopgørelse 

Lager2

Indtast dit inseminørnummer (spandnummer udfyldes automatisk) og slet datoen i feltet Dato fra:
Klik på Søg:
Denne søgning kan tage lang tid – ca 10 min. Man kan begrænse søgningen og derved spare tid ved at udfylde de øvrige felter, men hvis man vil have det totale indhold af spanden må kun spand og ins nr. være udfyldt. 

Lager3

Når søgningen er gennemført kan klikkes på overskriften stambogsnummer. Tyrene sorteres nu i stb-nr. orden. (sortering kan i øvrigt ske efter alle overskrifterne efter ønske)

Lager4

Lageret kan nu løbes igennem tyr for tyr og rettelser indtastes undervejs.
Når en rettelse er indtastet tastes pil ned, så når man frem til næste tyr og rettelsen bliver ajourført.
Bemærk tyre med negativt lager kan rettes til 0 med + rettelse. Tyre med for højt lager rettes med – foran tallet i rettelse.

Bemærk tyre hvor der står et besætningsnummer i ”reserveret til besætning” er tyre der forudbestilt til besætninger på følgesedler. Det også disse der kommer ud på udskriften med ejersæd.

Daglig drift når lageret er tilrettet

Sæd udleveret fra laboratorium vil altid bliver lagerført i den spand, hvortil det udleveres. Hvis sæden udleveres på salgsfølgesedler bliver det ligeledes mærket med reserveret til besætning.

  • Husk altid at kontrollere at spandnummeret svarer til hvor ”sæden kommer fra” ved inseminering.
  • Husk at lave lagerkorrektioner ved spild / overførsel af sæd. Disse korrektioner kan laves både fra PDA og i Dyreregistreringen.

Spild af sæd

Lager5

Hvis en portion sæd går spildt og der ikke skal opkræves for den hos landmand kan la-geret rettes til således. Bemærk her er det besætningens lager af sæd der reguleres ned.

Aflevering af sæd til anden inseminør

Lager6

Hvis sæd flyttes fra en spand til en anden skal sæden overføres ud af den spand som afleverer den. (- overførsel lageret bliver mindre af tyren)

Modtagelse af sæd fra anden inseminør

Lager7

Hvis sæd flyttes fra en spand til en anden skal sæden overføres ind i den spand som modtager den. (+ overførsel lageret bliver større af tyren) Hvis tyren ikke findes i mod-tagerspanden i forvejen oprettes den på en ny linje ved at indtaste stambogsnummer og produktkode.


Print Sædopgørelse eller Ejersæd

Vælg Vejleder-fanen (den øverste fane af de lodrette i højre side)
Påsæt Vejledernr. 8000 i toppen af skærmen
Vælg Bestilling i den vandrette række af faneblade
Vælg Dato vejleder i næste række af vandrette faneblade
Tryk på Søg

Dyr

Påsæt flueben under udskriv – Sædopgørelse(Inseminør) eller Ejersæd(inseminør)
Tryk på krydset under Parameter
Tryk på “de 3 prikker”

Dyr15

Vælg Hovedmenu
Vælg Vis udskrifter

Dyr4

Tryk på Søg (hvis der står ”behandles” under Status – vent og tryk Søg igen)
sæt Flueben ved den udskrift der ønskes (her kan godt vælges flere på samme tid)

Tryk Vis udskrifter

Dyr16

Tryk på Printerikonet

Sidst opdateret 09/11 2010