Bestilling 2.1.1


Menuer


Bekræft fjernelse af “Hold besætning” ( F10)

Print Repro

Når man har indtastet besætnings nr – derefter kommer der frem hvilke køer/kvier der kan dr. – forundersøges

 

Udskrift af reprolister i TK-HandyVik:
Det er nu muligt at danne pdf-filer ud fra de hentede reprolister. Sorteringen på udskriften vil være den samme som den, der er valgt i repro-ruderne (standard i dyrnr. orden).

Findes under Filer – Print repro. Efterfølgende kan den udskrives/sendes på mail.

Send pr e-mail.

Outlook skal være åben før du klikker på “Vedhæft til e-mail”

Derefter åbner Outlook sig. Indtast e-mail adressen og tryk på “Send”

Overførsel af flere dyr fra repro-listerne på en gang:
Ved hjælp af genveje kan der oprettes bestilling på flere undersøgelser på en gang.
F6-tast: Aktiverer Repro-ruden drægtighedsundersøgelser.
F7-tast: Aktiverer Repro-ruden forundersøgelser.
Ctrl: Ved tryk på Ctrl kan der vælges dyr i listerne der ikke lige står under hinanden. Billede 1.
Shift: Ved tryk på Shift vælges alle dyr fra valgte og til valgte. Billede 2.
Mellemrum: Ved tryk på mellemrum bliver dyret markeret – trykkes der en gang til fjernes markering.
Musen kan også bruges til at påsætte/fjerne markering af dyr.
Enter: De markerede dyr overføres til bestilling.
Piletasterne, Ctrl-End, Ctrl-Home fungerer også i billederne – på almindelig windows-manér.

Hurtig daglig brug: Tryk Ctrl eller Shift – marker med musen – tryk Enter

Øvrige menuer

For at printe køreliste ud tryk på Ctrl og P

TK10

 

Vælg format. En kolonne eller To kolonner

 

Opret og ret Besætningsbemærkning

TK6

 

TK7

 

Klik på et medlem, derefter indtast Bemærkning Tryk på Gem

 

TK8

 

Klik på F1 for at få hjælp.

TK12

 

TK13Klik på Yes

 

Indtast dagens besøg

Efter man er logon kan man se sit Lager.

 

Efter indtastning af Besætning finder den hvilke dyr der kan Drægtighedsundersøges og hvilke dyr der kan Forundersøges i den pågældende besætning. Skal disse dyr undersøges, dobbelt klik på linjen, og den hopper automatisk op. Du skal ikke skriv nummeret.

NYHED i ver. 2,1!

Reserveret sæd: Leveringsdato er tilføjet på fanebladet Reserveret. Det giver bl.a. mulighed for at se, hvis sæden endnu ikke er nået ud til jer/landmanden.

Frasortering af negative beholdninger: I ejerspande er alle negative beholdninger sorteret fra for at give bedre overblik – og forhåbentligt kortere ventetid, til der kan indtastes bestillinger (Tabulering videre fra CHR-nr.)

NYHED i ver.2.1.1!

Visning af insemineringsnr. på bestillingslinien: Fremkommer efter valgt insemineringstyr.

Besætning: indtast besætnings nummer eller navn. Den kender kredsens besætninger.

Behandling kan man vælge Inseminering, (er altid valgt)

D = Drægtighedsundersøgelse,
F = Forundersøgelse,
B = Bestillingsbemærkning

Dyr tast dyrnr. (4 cifre). Den validerer når der hoppes til næste felt og finder samtidig sidste inseminering og tyreforslag

Tyrevalg tast stambogsnr. eller navn. Du kan taste 1 for 1. tyreforslag, samt 2, 3 og s for samme tyr som sidste inseminering (Hvis s er makeret med RØDT er den ins. inden for 8 dage). De oplysninger kommer frem et par sekunder efter du er hoppet væk fra Dyr-feltet

Produktkode vælg mellem Konv eller KSS

Bemærkning her kan tastes en bemærkning til dyret. (eks. måske cyster) eller teksten til en bestillingsbemærkning

Hold behandling: Bruges ved flere drægtighedsundersøgelser, klikke på F11 Hold behandling derefter på Drægtighedsundersøgelse. Indtast derefter dyrenr.

 

Gen ins. inden 8 dage

TK5

 

Efter indtastning af dyrenummer bliver s sidste ins. makeret med RØDT hvis den er ins. inden for 8 dage.

 

Indavl eller arvelig defekt

TK bestil

 

 

 

TK bestil2

 

Bliver det RØD i Indavl er der for høj indavl eller arvelig defekt ved dette tyrevalg.

NYHED i ver. 2,0! Ny knap i TK-HandyVik
Ved netværksproblemer er der nu mulighed for at prøve at gemme på serveren igen – se nedenstående:


Ret – slet linje

TK15

 

Du kan altid dobbeltklikke på en bestilling  for at rette i oplysningerne.

 

Du kan også slette en bestilling ved at trykke på knappen med rødt kryds

 

Print tryk Ctrl og P

Efter telefontid er slut tryk på F2 Vælg turplan derefter tryk på F3 Sorter efter turplan klik på Sorter.

 

Klik på Ctrl+P for at udskrive kørelisten. Her får du to muligheder En kolonne eller To kolonner

 

TK10

 

Kørelist i En kolonne
I version 1,9 står der antal dage fra sidste ins. i () efter dyr nr.

Kørelist i To kolonner
I version 1,9 står der antal dage fra sidste ins. i () efter dyr nr.

Betegnelse for bestilt behandling. Laktationsnummer – Dyrnr. – Antal dage fra sidste inseminering – Tyrnavn og St. nummer.

 

Dyrebemærkninger, defekt- og indavlsinfo vises på kørelisten.
Kørelisten er sorteret efter behandlinger og dyrenr. (INS, DRG, FU, BEM)

Sidst opdateret 16/04 2012