Turplan ajourføring

Ajourføring af turplaner, det har hver enkelt inseminør ansvar for.
Det er kun den inseminør som har oprettet turplanen som kan rette / slette den.

Her under ses et eks. Det er Flemming Døssings PDA.

Der er 7 overflødige turplaner på Flemming’s PDA

Før ajourføring

aj-tur

Efter ajouføring

tur4

Efter kredsregulering SKAL hver inseminør  slette de besætninger manuelt som ikke tilhøre kredsen længere. Ellers vil besætningerne figurere i både den nye og den gamle turplan. De slettes ikke automatisk.

Sletning af besætninger gøres på TK-HandyVik.
Gå ind på turplaner – F8

tur6

Indtast dit kreds nr. Klik på Søg

tur8

Frem kommer alle de kredse som har en el. flere besætninger med det kreds nr. du søgte på. 

Få de turplaner slettet som ikke bruges.

Kik dine turplaner igennem, for at se om der er besætninger på listen som du IKKE har i din kreds længere.

 

 For at slette en eller flere besætning

tur9

Klik på den besætning der skal fjernes fra din turplan 1)
(Slette flere besætninger hold Ctrl nede klik på besætning med musen)
Klik på Fjern 2)
Klik på Gem 3)

Kik også din adresseliste igennem om der er besætninger med en forkert alternativ kreds.

Der skal kun stå kreds 49 som alternativ kreds.

Hvis I har nogen forkert besætnings nr. stående i alternativ kreds så ring til kontoret og få det rettet.

Sidst opdateret 07/04 2011