WebHandyVik

Over de næste uger vil I blive kontaktet enkeltvis vedr. overgang til WebHandyVik og PDA-version 2.2 (NB. Nogen af jer er i gang)
Den største ændring er, at WebHandyVik køres fra en internet browser – sti: https://webhandyvik.vikingdanmark.dk/technicianlogin.aspx
På skrivebordet ligger der allerede en genvej, og i Internet Explorer er der lavet en favorit-knap.

WebHandyVik er lavet, så det (så meget som muligt) ligner TK-HandyVik.
Der skulle gerne være de samme muligheder, som I er vant til.

En af de ting, der dog er lidt anderledes, er genvejstasterne. Da programmet skal køres fra en web-browser, kan F-tasterne ikke længere bruges – derfor er der lavet nye genvejstaster.
Disse genvejstaster finder I under Redigér menuen i toppen, når I har logget ind.

NB!! – Tryk på F11 får bestillingsvinduet til at fylde hele skærmen (kun i Internet Explorer). Endnu et tryk på F11 får vinduet tilbage til ”normal” igen.

Ordre distribution
I har fået en ny fane, der hedder ”Ordre distribution”, – I finder det i øverste højre hjørne:

Billedet er delt op i 3 dele:
• Bestillinger indkommet fra landmænd, som endnu ikke er tildelt en inseminør (nederst til venstre i højre rude = ikke tildelte besøg)
• Inseminører i et forud-defineret område – typisk 2 kredsinseminører og 1 gruppeinseminør (hele venstre rude)
• Ved tryk på en given inseminør i venstre rude fremkommer dennes besøg (højre rude foroven)

Bestillinger kan flyttes mellem alle gruppens inseminører ved at trække i et besøg fra listen og slippe besøget ”ovenpå” en anden inseminør.

Herunder følger en oversigt over ændringer i forhold til tidligere:

WebHandyVik:

Reprolister – VIGTIGT
Print af reprolister gøres på følgende måde:
CTRL-tasten holdes nede, samtidig med at man trykker på Filer og herefter Print Repro.

Faste Rutiner – VIGTIGT
Det gamle TK-HandyVik og det nye WebHandyVik, kan ikke snakke sammen!
Derfor skal Faste Rutiner oprettes både i Web-løsningen og på TK-HandyVik, indtil alle inseminører er kommet over.

Besætningsbemærkninger
Har I brugt linieskift i en besætningsbemærkning, vil linie 2 blive udskrevet oveni næste besøg på kørelisten.
Løsning: Tryk på Administration – Besætningsbemærkninger – dobbeltklik på besætningen – slet linieskift – lav et nyt linieskift – Gem.

PDA-HandyVik

Bestillinger oprettes på serveren: Hver gang man trykker en ny besætning ind, oprettes der et kø-emne, som sendes op på serveren.
Bestillinger kan overføres til anden bruger: Ny knap i både ”Bestil” og i ”Detaljer”, der hedder ”Overdrag”. Trykker man her, kommer tastaturet frem, – her skal man indtaste ins.nr. på modtageren.
Kode 39 – Ejerservice kan nu bruges. Både ved insemineringer og i reprolisten under bemærkning 2.
Tidskode 8 – aflevering af sæd og kvælstof i besætning – bruges iht. Overenskomsten.
Lokal fejl-logning: Der er lavet en fejl-log, der gemmes direkte på PDA’en.
Det er et værktøj, som Hotline længe har ønsket sig, til at fejlsøge på. Vi kan downloade den og forhåbentlig blive bedre til at ”forstå og løse” de udfordringer vi dagligt er udsat for, med data der ikke bliver sendt osv. Den ”gemmer sig” i System-menuen – nederst.

WebHandyVik – Landmandsbestillinger – https://webhandyvik.vikingdanmark.dk

Udover den del I kender, er der lavet en landmands-bestillings-del.
Den er en ”tro kopi” af jeres bestillingsbillede, – de har dog kun adgang til deres egne data og besætninger.
Det er deres ”Landmand.dk”-login, de skal bruge, og VFL er i gang med at legalisere alle. Vi forventer, at der kan logges ind i løbet af januar/februar 2013.
Bestillinger oprettet af landmænd vil automatisk blive oprettet til jer.

BoviSoft – Landmandsbestillinger

I BoviSoft er der også mulighed for at bestille inseminøren – det kræver en opdatering af anlægget – kontakt Jesper Mortensen.
Bestillinger oprettet herigennem vil også automatisk blive oprettet til jer.

Det fungerer således:

Landmandens del:
• Bestillinger kan oprettes hele døgnet.
• Bestillinger oprettet før kl. 7.45 vil blive udført samme dag.
• Bestillinger oprettet mellem kl. 7.45 og 10.30 vil blive udført samme dag, såfremt inseminøren ikke allerede har besøgt dig.
• Bestillinger oprettet efter kl. 10.30 vil automatisk blive oprettet til dagen efter.

• Bestillinger til i dag eller i morgen:
o Før kl. 10.30 vil ”I dag” være forudvalgt.
o Kl. 10.20 fremkommer en advarsel med udløb af tidsfrist for bestillinger til I dag.
o Kl. 10.30 kan der ikke længere oprettes bestillinger til i dag. I morgen vil nu være forudvalgt.
o Efter kl. 10.30 kan der oprettes bestillinger til I morgen – og der kan vises bestillinger for I dag ved at flytte prikken over på I dag.

Inseminørens del:
• Bestillinger oprettet af landmænd vil fra kl. 6.30 til 8.30 hvert minut automatisk blive oprettet til WebHandyVik.
• Dvs.: Når der logges på WebHandyVik med kreds mellem 6.30 og 8.30 vil der på WebHandyVik hvert minut kunne dukke nye bestillingslinier op.

På PDA’en
Ny knap – ”Tag bestil” i Bestil-billedet: Her indtastes den/de ønskede kredse, PDA’en automatisk skal tildele og hente landmandsbestillinger for hvert 5. minut indtil 10.40. Knappen opretter og henter også de Faste rutiner, for jer der ikke bruger WebHV.
I feltet Funktionsudførelse er der 2 valgmuligheder: Intervalstyret = hvert 5. minut indtil 10.40 / Kun én gang = bruges efter 10.40, hvis PDA’en går helt ned.
NB: WebHV bør lukkes ned inden man kører hjemmefra (af hensyn til belastning af servere) (NYT NYT NYT).
• Ved tryk på Start i Turoplysningsbilledet: Har man ikke aktiveret ”Tag bestil”-funktionen under bestil, vil PDA’en ved tryk på start spørge, om den skal starte ”Tag bestil”-funktionen for den valgte kreds. Søndag: Her spørger PDA’en for hver gang man skifter til ny kreds.

Forklaring til knapper:
LUK: Retur til Turoplysningsbilledet
NEJ: Turen startes uden at sætte ”Tag-bestil”-funktionen i gang – der tildeles og hentes ikke landmandsbestillinger og Faste rutiner (bruges, hvis PDA’en er gået ned efter 10.40, hvor der ikke kan komme nye bestillinger).
JA ÷ FASTE: ”Tag bestil”-funktionen startes uden at oprette Faste rutiner (bruges, hvis PDA’en er gået ned inden 10.40 – sikrer at landmandsbestillinger fortsat ”dukker op” indtil 10.40).
JA + FASTE: ”Tag bestil”-funktionen startes med opdatering af landmandsbestillinger indtil 10.40 og Faste rutiner hentes én gang (hvis denne knap bruges efter evt. nedbrud oprettes de Faste besøg dobbelt).

Daglig brug

Daglig brug – med WebHandyVik – Metode1

1. Bestillinger tastes på WebHandyVik – overføres automatisk til PDA.
2. Landmandsbestillinger ”dukker op” – overføres automatisk til PDA.
3. Efter endt telefontid tjekkes at besøg og bestillinger stemmer overens i Bestil-billedet på PDA’en med WebHandyVik Besøg og bestillinger.
4. Tryk på ”Tag bestil” – og indtast dagens kreds/kredse – vælg ”Intervalstyret” – Tryk på OK – FASTE (eller OK + FASTE (det giver ingen forskel, idet faste rutiner er oprettet via WebHandyVik)).
5. Luk Bestil
6. Tryk Start – indtast de sædvanlige oplysninger – Tryk på Start

Daglig brug – med WebHandyVik – Metode2
1. Bestillinger tastes på WebHandyVik – overføres automatisk til PDA.
2. Landmandsbestillinger ”dukker op” – overføres automatisk til PDA.
3. Efter endt telefontid tjekkes at besøg og bestillinger stemmer overens i Bestil-billedet på PDA’en med WebHandyVik Besøg og bestillinger.
4. Luk Bestil
5. Tryk Start – indtast de sædvanlige oplysninger – Tryk på Start
6. INFO-billede fremkommer – Tryk på JA – FASTE (eller JA + FASTE (det giver ingen forskel, idet faste rutiner er oprettet via WebHandyVik)).

Daglig brug – kun PDA – Metode1
1. Tryk på Bestil
2. Tryk på ”Tag bestil” – og indtast dagens kreds/kredse – vælg ”Intervalstyret” – Tryk på OK + FASTE (sikrer at landmandsbestillinger tildeles og hentes indtil 10.30 og at Faste Rutiner oprettes og hentes).
3. Bestillinger tastes i Bestil-billedet på PDA’en
4. Efter endt telefontid – Luk bestil
5. Tryk Start – indtast de sædvanlige oplysninger – Tryk på Start

Daglig brug – kun PDA – Metode2
1. Tryk Start – indtast de sædvanlige oplysninger – Tryk på Start
2. INFO-billede fremkommer – Tryk på JA + FASTE (sikrer at landmandsbestillinger tildeles og hentes indtil 10.30 og at Faste Rutiner oprettes og hentes).
3. Tryk på Menu
4. Tryk på ”Bestil ny besætning”
5. Bestillinger tastes
Retningslinier – besøg:
Dette er, hvad der tidligere er besluttet:
Besøg start
Besøg start er det tidspunkt, hvor du ankommer til ejendommen og du står ud af bilen. Hvis du ikke tager din PDA med fra bilen, startes tiden, inden bilen forlades.
Besøg slut
Når du har afsluttet alle opgaver på ejendommen – dvs. skrevet på tavler, vasket støvler m.m. og du sætter dig i bilen. Hvis du har din PDA i bilen, afsluttes besøget, når du er i bilen.

PDA-version 2.2 – udfordring!
Den nye facilitet, med at besøg oprettes/slettes på Serveren (i stedet for kun lokalt på PDA’en), gør, at afsendelse af behandlinger/insemineringer fra Mellemkø er blevet langsommere.
Man kan derfor med fordel tage PDA’en med sig ind på besøget:
• Insemineringer/undersøgelser foretages og overføres til mellemkø
• Insemineringer/undersøgelser noteres på insemineringstavlerne
• Tryk på send alle i Mellemkø – dette kan tage op til nogle minutter
• Rengør støvler / pak sammen / skift fodtøj m.m.
• Besøg afsluttes.

Grunden til at afsendelse fra mellemkø er blevet langsom hænger sammen med, at PDA’en skal udføre flere ting samtidig, og det håndterer den gamle ”P6500” HTC’er dårligt (lille processor).
Men der er håb forude, idet det netop er besluttet at omlægge hele PDA-HandyVik’en til at kunne køre på Windows Phone 8 – og hermed mulighed for bedre/hurtigere PDA’er. Nærmere Info følger.

Sidst opdateret 17/12 2012